อธิการบดี มมร เปิดอบรมพระสอนศีลธรรมฯ วข.ศรีธรรมาโศกราช นครศรีฯ

อธิการบดี มมร เปิดอบรมพระสอนศีลธรรมฯ วข.ศรีธรรมาโศกราช นครศรีฯ

         เช้าวันนี้ (๒๓ มี.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในสมัครฟรี|เกมออนไลน์W88 พร้อมได้บรรยายพิเศษมอบแนวนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพระสอนศีลธรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share